Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giriş
GİRİŞ
 
Küreselleşmeyle değişen tehdit algılamaları, devletleri, güvenliğini sağlayabilmek ve vatandaşlarının refahını devam ettirebilmek amacıyla, yeni tedbirler almaya yöneltmiştir.
 
Günümüzde terörizm ve organize suçlar, ülke güvenliğini tehdit eden en önemli sorunların başında yer almaktadır. Zira bu sorunların, doğrudan ülkenin birlik ve bütünlüğünü etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda bireylerin yaşam kalitelerini de olumsuz etkileyerek, huzur ve güvenliği zedelediği bir gerçektir.
 
Devlet, güç kullanma yetisini hukuktan alan bir yapı olarak, bireylerin huzur ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Örgütlü suçlarla etkin mücadelede, devletin istihbarat örgütlerinin başarılı çalışması önemlidir. İstihbarat sayesinde, güvenlik birimleri suç ve suçluları tespit ederek, önleyici odaklı güvenlik uygulamalarını yaşama geçirebilirler.
 
Suçların önlenmesi yanında, meydana gelen olayların hızlı bir şekilde çözülmesi ve sorumluların adalete teslim edilmeleri noktasında da, istihbaratın yaşamsal bir önemi vardır.
 
Günümüzde, uluslararası güvenliği tehdit eden sorunların yanında, yerel düzeydeki problemlerin de küresel ölçekte etkilerinin görülmesiyle birlikte, önleyici istihbaratın önemi daha da artmıştır.
 
İç güvenlik istihbaratının karşılanmasında önemli bir rolü bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı, 1951 yılından itibaren, ülkemizde istihbarat çalışmalarını yürütmektedir.
 
Ülkemizi hedef alan örgütlü suçlarla mücadelede ülke genelinde istihbarat toplama görevini, merkez ve taşra birimleri yapılanmasıyla yürüten İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürüne doğrudan bağlı olarak çalışmaktadır.
 
Emniyet İstihbarat Birimleri, suç örgütleri hakkında bilgi toplar, değerlendirir, analizler sonucunda istihbari içerikte operasyonel planlar hazırlar ve bu süreçlere ilişkin sonuçları ilgili birim ve mercilere sunar.
 
Yürütülen çalışmalar, önleyici istihbarat ile sınırlı olduğundan, adli bir nitelik taşımamaktadır.
 
Ulu Önder’in, “yalnız ufku görmek kafi değildir, ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir” vecizesinden hareketle, önleyici iç güvenlik istihbaratı çalışmalarını sürdüren İstihbarat Dairesi Başkanlığı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyetle mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS