Skip Ribbon Commands
Skip to main content
İstihbarata İlişkin
İSTİHBARAT ve ÖNEMİ
 
İnsanlık tarihinin başından bu yana var olan, doğası gereği gizem ve sırları barındıran, her dönem devletlerin milli güvenliği sağlamada kullandıkları araçların başında gelen istihbarat faaliyetleri, günümüzde, küreselleşmenin de etkisiyle, yaşamın her alanında kullanılmaya başlanmıştır.
 
Çok farklı şekilde tanımlanan istihbarat, kısaca, ihtiyaç duyulan alanlarda, çeşitli imkan ve vasıtalarla, elde edilen bilgilerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanarak bunlardan bir sonuç çıkartılması olarak ifade edilebilecektir.
 
Bir istihbarat teşkilatı, bağımsız bir ülkenin, toplumun güvenliği ve menfaatlerinin korunması ile ilgili en temel taşlarından biridir.
 
11 Eylül ile ABD’de başlayıp, Riyad, İstanbul, Madrid ve Londra gibi dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden terör saldırıları, iç güvenlik yapılanmalarının, uluslararası işbirliği kabiliyetine sahip, önleyici iç güvenlik istihbaratına ne kadar ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur.
Ülkemiz, sürekli ve çok yönlü çıkar ve güç çatışmalarına sahne olan hassas bir coğrafik konuma sahip olması nedeniyle, her dönem bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Bu tehditlerle mücadelede, istihbarat teşkilatlarının katkısı tartışılmazdır.
 
İşte bu doğrultuda, ülke genelinde istihbarat yetkisi bulunan Emniyet İstihbarat birimleri, gelecekte de benzeri acıların yaşanmaması ve kamu güvenliliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu faaliyetlerin özünde, hukukilik, güvenilirlik, objektiflik, hesap verilebilirlik, meşruiyet ve toplumsal destek bulunmaktadır.
 
21. yüzyıl güvenlik ortamında, istihbarat birimlerimiz, güçlü, dinamik, etkin, hareket kabiliyeti yüksek ve işlevsel bir istihbarat yapılanmasına yönelik, çalışmalarına devam edecektir.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS