Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Misyon ve Vizyonumuz
Misyonumuz:
 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve yasal yetkiler çerçevesinde; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak; emniyet ve asayişi sağlamak üzere iç ve dış tehdit oluşturan faaliyetlere karşı ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunarak bu amaçla elde edilen bilgileri hızlı, etkin ve güvenilir bir şekilde değerlendirerek, ilgili makam, kurum ve kuruluşlara gizlilik kurallarına uygun olarak ulaştırmak.
 
 
Vizyonumuz:
 
İlgili kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere bilgi çağının gerekleri karşısında teknolojik imkânları en üst düzeyde kullanan, etik değerlere sahip, ülkesini her düzeyde temsil yeteneğine haiz, demokratik hukuk devletlerinin varlığını tehdit eden terör ve suç organizasyonlarının zamanında teşhisini ve çağdaş güvenlik anlayışı gereği suçun oluşmadan önlenmesini sağlayan, halkın güven duyduğu, güçlü, dinamik, etkin ve hareket kabiliyeti yüksek bir istihbarat yapılanmasını hedefleyen öncü bir birim olmak.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS