Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tarihçe
 
TARİHÇE
 
4 Haziran 1937 yılında Teşkilat Kanununun 16.maddesinin (a) bendi 5.fıkrasına göre, doğrudan emniyet müdürüne bağlı, ajanlarla alakalı iş ve işlemler ile umum müdürünün verdiği hususi görevleri yapmakla görevli olan, “Önemli İşler Müdürlüğü” kurulmasıyla mevcut İstihbarat Daire Başkanlığının temelleri atılmıştır.
 
1951 yılına kadar Önemli İşler Müdürlüğü’nün taşra birimi bulunmamaktadır. 1951 yılında doğrudan Emniyet Genel Müdürüne bağlı, ideolojik akımlar kontr-espiyonaj ve her türlü kaçakçılık konularında haber toplamak üzere “Özel Büro” teşekkül ettirilmiş, çeşitli illerde de bu büroya bağlı birimler faaliyete geçirilmiştir. Yine bu yılda, ilk istihbarat eğitimi olan “Yeraltı ve Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele Kursu” düzenlenmiş; ilk defa İstihbarat hizmetlerinde çalışacak personel “istihbarat branşına“ geçirilmeye başlanmış; Önemli İşler Müdürlüğü personelinin yapacağı “görevler” kurs sonrasında netleşmiş; ilk defa Önemli İşler Müdürlüğüne bağlı taşra birimleri Özel Büro ya da Küçük Grupların oluşturulmasına başlanmış; ilk defa merkez ve taşra birimleri ile polis istihbarat birimince kurumsallığa doğru yeni adımlar atılmıştır.
 
1958 yılında açılan “İstihbarat Elemanı Sevk, İdare ve İstihbarat Operasyonu Düzenleme Kursu”nu müteakip Hatay, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde İstihbarat Üniteleri teşkil edilmiş, kontr-espiyonaj ve terör faaliyetleri konusunda çalışmışlardır. 1958 yılına kadar farklı mekanlarda ve farklı isimler altında faaliyet gösteren taşra birimleri, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlüklerinde “Özel Büro” ya da “Küçük Gruplar” olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 1958 yılından sonra polis istihbarat teşkilatı hem idari yapılanma hem de çalışma, görev ve sorumluluk yönünden sürekli yenilenip gelişmiştir.
 
27 Mayıs 1960 yılında gerek Özel Büro, gerekse Küçük Gruplar lağvedilmiş, bu defa Teşkilat Kanununa göre bir kuruluş olan Önemli İşler Müdürlüğü ele alınmış ve teşkilatın kuruluş amaçlarına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. 15 Kasım 1960 tarihli tamime bağlı olarak taşra birimlerinde İstihbarat Kısmı ya da İstihbarat Büroları kurulmuştur.
 
1963 yılında Önemli İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir talimatla, kısım ve büroların yeterli olmaması nedeniyle, (10) ilimizde kurulması kararlaştırılan İstihbarat Grupları için Vilayetlere tamim yapılarak, talimatın aradığı şartlara haiz personelin seçilip gönderilmesi istenmiş ve kurslar açılmıştır. Bu suretle “Temel Kurs” diyeceğimiz kurslarla İstihbarat Gruplarında çalışan personelin eğitim birliği temin edilmiştir. Önemli İşler Müdürlüğü kısa sürede gelişmiş ve bir İstihbarat örgütü olma niteliği kazanmıştır.
 
1970’li yıllara gelindiğinde ülkedeki ideolojik olayların artması üzerine, Önemli İşler Müdürlüğü, 24 Nisan 1971 yılında dönemin İçişleri Bakanının onayıyla, Daire Başkanlığı statüsüne dönüştürülerek Önemli İşler Daire Başkanlığı adını almış, onayda Daire Başkanlığının doğrudan Genel Müdüre bağlandığı özellikle ifade edilmiştir.
 
1975 yılında, Önemli İşler Daire Başkanlığının ismi İstihbarat Başkanlığı’na çevrilerek, ilk defa yaptığı göreve paralel olarak isminde “istihbarat” kelimesi geçmiştir.
 
1983 yılında ise İstihbarat Daire Başkanlığı adını almış, bütün illerde Emniyet Müdürlükleri bünyesinde İstihbarat birimlerinin oluşturulması ise ancak 1983 yılında mümkün olabilmiştir.
 
Emniyet Genel Müdürüne doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren İstihbarat Dairesi Başkanlığı, kendisine özgü ilk kanun maddesine 1985 yılında PVSK’ya eklenen Ek-7. Madde ile kavuşmuş, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa göre düzenlenmiş ve 13 Şubat 1989 tarihinde çıkartılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teşkilatlandırılmıştır.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS